18 Aralık 2015 Cuma

Özellikle İş Dünyasında Oldukça Yaygın Kullanılan D.I.S.C. Kişilik EnvanteriD.I.S.C Kişilik Envanteri; Son yıllarda yaygın olarak kullanılan bu envanterin ortaya çıkışı Dr. W. M. Marston tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu envanter
bireyin kişilik özelliklerinden öne çıkan: Dominance, Interaction, ,Steadiness, Cautiousness (Dominant, İz Bırakan, Sadık, Ciddi) kelimelerinin baş harfleriyle adlandırılmaktadır. 

DOMİNANT : Sonuç odaklı, öncü, cesur, kararlıdır. Gücü elinde tutmak ister.

İZ BIRAKAN : Motive edici, iletişimci, eğlenceli, hayat doludur. İnsanlarla başarılı iletişimler kurmak ister.

SADIK : Sabırlı, tutarlı, planlamacı, yardımseverdir. Barış içinde yaşamak ister.

CİDDİ : Analitik, hesapçı, detaycı ve sistematiktir. Kurallara uyulmasını ister.

Doğru ve yanlış cevap bulunmayan bu teste amaç, bireyin normal ve iş hayatındaki davranış öncelikleri, kendini ifade şeklini, hangi tür iş ortamında ve çevrede rahat olabildiğini, hangi iş türünde başarı sağlayabileceğini ve verimli olabileceğini, kişilik özellikleri, kimlerle anlaşabileceğini ölçmektedir. Aynı zamanda personel seçiminde, bireyin meslek eğiliminde, bireylerin kariyer planlamasında ve liderlik niteliği tespitinde kullanılmaktadır.

Envanter 28 soru ve 106 seçenekten oluşmakta, toplam 70 adet iş tanımı bulunmakta, envanter sonuçlarına göre bireyler bu 70 iş tanımıyla ya da işletmenin belirlemiş olduğu iş/görev tanımlarıyla karşılaştırılmaktadır. 

D.I.S.C envanterinde özel bir soru şekli kullanılarak testin hızlı yapılmasını, bireyden alınmayı istenen verilere direk ve güvenilir bir şekilde almayı sağlamaktadır. Envanter sonuçlarında kişinin genel karakter özellikleri, motivasyon şekli, iletişim ve genel yetenekleri, bireyin 12 temel karakteri (kararlılık, verimlilik vb.) ve bunları dış ortamda nasıl şekillendirdiği ölçülmektedir.
Kaynak: Emel Erdoğdu, İ.K. Yönetiminde Personel Seçimi ve Psikoteknik Testlerin Önemi, 2013.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder