28 Kasım 2015 Cumartesi

27 Kasım 2015 Cuma

Empati Nedir?

EMPATİ NEDİR?


Empati veya eşduyum, bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir. Kendi duygularını başka nesnelere yansıtmak anlamında da kullanılır.

26 Kasım 2015 Perşembe

İnsanları Tanıma Konusunda Meta Programların Etkisiİnsanların aynı olaylar karşısında farklı tepkiler vermeleri birçok insan için karşılarındaki kişiyi anlama konusunda zorlayıcı bir durumdur. Tepkiler arasındaki farklılıkların temel nedeni meta programlarının farklı olmasıdır.

25 Kasım 2015 Çarşamba

Güzel ve Etkili Konuşmak
Güzel ve etkili konuşmak doğuştan gelen bir yetenek değildir. Belirli çalışmaların düzenli aralıklarla yapılması ve konuşmanın iyi planlanmasıyla kitleler üzerinde büyük etkiler yaratmak mümkündür.

Öğrenme Sürecinde 4MAT Modeli


Yapılan araştırmalar öğrenmenin ve öğretmenin birden fazla yolu olduğunu fakat bu yolların birini seçip herkese uyarlamanın verimli olamayabileceğini göstermiştir. Çünkü 

11 Kasım 2015 Çarşamba

Yaşam Koçluğu


Yaşam Koçluğu

Birçok kişi yaşamlarından gerçek hazzı alamadığını, yaşadıkları hayatın onları tam anlamıyla tatmin etmediğini ve bu durumun sebebini bilemediklerini belirtiyor. Sebebini bilemedikleri için, durumu iyileştirme ile ilgili gerekli adımları da atamamış oluyorlar.

Etkin Liderlik


Bazı yöneticiler çalışanlarıyla iyi geçinmenin kendilerini ve departmanlarını başarıya götüreceğine inanırken, bazı yöneticiler de klasik yönetim anlayışının başarının anahtarı olduğuna inanıyorlar. Günümüzde bu iki seçenekten çok daha etkili bir liderlik tarzı var: