4 Ocak 2016 Pazartesi

BAŞKASININ ÜZÜNTÜSÜNE SEVİNMEK !
"Başkasının üzüntüsüne sevinme" kavramı hepimizin zaman zaman hissettiği, oldukça rahatsız edici bir kavramdır.
Almancada "schadenfreude", İngilizce ise "harm" ve "joy" kelimelerinin birleşimine karşılık gelir. Türkçe olarak ise zarar ve sevinç kelimeleriyle tanımlanır ve "başkasının üzüntüsüne sevinme" ifadesiyle tam anlamıyla açıklanmış olur. 

Başkasının üzüntüsüne sevinme durumu kişiler arası ilişkileri derinden yaralar. Bunun en büyük nedeni ise, bir taraf talihsiz bir durumla başa çıkmaya çalışırken, diğer tarafın bu duruma sevinmesidir. 

Bu konuya değinen uzmanlar (Leach ve Spears), başkasının üzüntüsüne sevinmeyi şu sebeplerle ilişkilendiriyorlar: 

1. Kişiler, başarısız oldukları konularda, başkalarının da başarısız olduğunu gördüklerinde bu duruma sevinebilirler. 

2. Kişiler, kendilerini daha alt seviyede görürlerse, bu durumla baş edebilmek için başkasının üzüntüsüne sevinebilirler. 

3. Kişiler, mağlup oldukları durumlarda, kendilerini mağlup edenlerin dışındaki kişilerin mağlubiyetlerine de sevinebilirler. Bu, toplumsal açıdan tehlikeli bir durumdur. 

4. Kişiler, olumlu ya da olumsuz etkileyecek bir bağlantılarının olmamasına rağmen başkasının üzüntüsüne sevinebilirler. Bu toplumsal açıdan en tehlikeli durumlardan biridir. 

Araştırmacılar bu bilgilere bir dipnot ekliyorlar: 

İnsanların kendilerini iyi hissetmeleri için bu tarz yollara başvurmaları, varlıklarının en önemli gerekliliklerinden biri. Ayrıca kendilik değerlerini artırmak için kimi zaman işe yarayan bir yöntem!


Yani, Başkalarından iyi durumda olmak kişilere kendilerini daha değerli ve iyi hissettirebiliyor...


Kaynak: Gamze Torun, Sosyal Kimliğin Kıskançlık ve Başkasının Üzüntüsüne Sevinme Üzerine Etkileri, 2012. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder