6 Aralık 2015 Pazar

NLP : Nöro Linguistik Programlama
“Fabrika sireni ve trompet karışımı tuhaf bir ses çıkarır.” 

“Çok büyük… neredeyse bir kamyon büyüklüğünde!” 

“Uzun, esnek burnuyla suyu içine çekebilir, hatta onunla bir şeyleri tutup kaldırır.” 

“Saatte yaklaşık 15 mil koşabilir.” 

“Beyaz koca dişleri vardır.” 

“En az dört ton geliyor olmalı.” 

“Gri ve buruş buruş.” 

Daha önce hiç fil görmemiş birine onun neye benzediğini, nasıl ses çıkardığını ve davrandığını tarif etmek zor olabilir. Yukarıdaki tanımlamaların hepsi doğrudur ama hiçbiri tek başına filin gerçekte ne olduğunu düşündürmeye yetmez. 

Bu durum NLP için de geçerli. NLP’ nin birbirinden farklı o kadar çok yönü var ki, bu noktada bazı tanım ve açıklamalara göz atmak faydalı. 

 • Beynin öğrenmeyi ve deneyimi nasıl kodladığını inceleyen bilim. 
 • İnsan davranışındaki mükemmelliği herkes tarafından uygulanacak şekilde inceleyen bir yöntem. 
 • Öznel deneyimin yapısına ilişkin bir inceleme. 
 • Yaşam kalitesini ve etkinliğini artırmak amacıyla, kişinin davranışını etkileyen düşünce kalıplarını tespit etmeye ve kullanmaya odaklanan bir iletişim modeli. 
 • Birçok tekniği geride bırakan bir tutum ve metodoloji. 
 • Enformasyonu nasıl aldığımızı, depoladığımızı ve hatırladığımızı açıklayan bir model. 
 • İnsanların iletişimine ve gelişimine yönelik devrimci bir yaklaşım. 
 • Fark yaratan bir farklılık. 
 • Kişinin içinde yaşadığı dünyaya dair yorumunu ve bilişsel anlayışını tanımlamaya, yeniden yapılandırmaya ve değiştirmeye yönelik bir sistem. 
 • Değerini belirleyen şeyin doğruluk değil fayda olduğu bir dizi yöntem. 
 • Dünyadaki modellerin belirlenmesine ve kullanılmasına yönelik hızlandırılmış bir öğrenme stratejisi. 
 • Beyni kullanma kılavuzu.


NLP’ yi açıklamanın en kolay yolu, uygulamalı psikolojinin bir türü olduğunu söylemektir. Ama esas nokta kişisel ve mesleki yaşamlarında daha başarılı olmanın bir yolu olarak bu yöntemi kaç kişinin kullandığıdır. NLP’ nin bir diğer sorunu isminin teknik niteliğidir. 

Ne mutlu ki NLP günümüzde daha fazla biliniyor ama Nöro Linguistik Programlama dediğinizde çoğu kişinin verdiği tepki hala “O da ne?” oluyor. Pek çoğumuz daha çarpıcı, açık ve cazip bir isim arzulasa da “Nöro Linguistik Programlama” tümüyle doğru bir ifadedir. Bu terimlere bir göz atalım. 

Nöro” kısmı nörolojiyle, beş duyumuzun sağladığı enformasyonu beynimiz ve sinir sistemimiz yoluyla işlemekle ilgilidir. 

Linguistik” dünya hakkındaki içsel temsilleri kodlamak, düzenlemek ve anlam yüklemekle yani dil sistemlerinin kullanılmasıyla (sadece kelimeler değil jestler ve duruşlar dahil tüm sembol sistemleri) ilgilidir. 

Programlama” da enformasyon işleme ve bilişimden gelir. Deneyimin depolanma, kodlanma ve dönüştürülme yönteminin bilgisayar yazılımına benzediği görüşüne dayanır. Zihinsel yazılımımızı silerek, geliştirerek ya da düzenleyerek düşünce şeklimizi ve davranış biçimimizi değiştirebiliriz. 

Bu kelimelerin hepsini bir araya getirdiğinizde, Nöro-Linguistik Programlamayı elde edersiniz; ki bu, özünde dil ve sinir sistemimiz aracılığıyla dış dünyanın “gerçekliğine” dair içsel bir temsil oluşturmamıza yardımcı olan işlemlerle ilgilidir. 


Kaynak: Steve Bavister, Amanda Vickers, Temel NLP, 2012.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder