25 Kasım 2015 Çarşamba

Öğrenme Sürecinde 4MAT Modeli


Yapılan araştırmalar öğrenmenin ve öğretmenin birden fazla yolu olduğunu fakat bu yolların birini seçip herkese uyarlamanın verimli olamayabileceğini göstermiştir. Çünkü 

herkesin öğrenebileceği gerçeğinin yanı sıra, herkesin aynı şekilde öğrenme sürecini beklemek yanlış bir davranıştır. Bu yüzden kişilerin nasıl en iyi öğrendiklerini tespit etmek, o şekilde bir plan hazırlamak ve plana uygun hareket etmek gerekir.

Öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek ve bu stillerle örtüşen bir öğretim yapmak başarı oranını artıracaktır. Öğrenme stilini; öğrencinin algılaması, diğer kişilerle ilişkileri, öğrenirken olan davranışlarını etkileyen yapısı tarafından belirlenir.

Bu stiller incelenirken ve öğretme planı oluşturulurken, bir öğrenme stilinin yanlış ya da diğerinden daha iyi olarak öngörülmemesi gerektiği göz önüne alınmalıdır. Önemli olan, her öğrenciye uygun olan öğretme tarzını belirleyip uygulamaktır.

4MAT sistemi tam da bu noktada devreye girmektedir ve iki noktadan hareket eder:

1. İnsanların öğrenme stilleri vardır ve sağ-mod / sol-mod işlem yapma tercihleri vardır,
2. Bu tercihlere yönelik çoklu eğitsel stratejiler tasarımlanabilir, kullanılabilir ve geliştirilebilir.

4MAT, bir döngü içinde bulunan öğrenme uygulamalarını tasarımlamaları için öğretmenlere yönelik bir çerçeve oluşturur. Aşağıdaki döngüde yer alan her bölümde öğrencilerin ve öğretmenlerin rolleri değişir ve öğrenme stiline uygun hareket etme olanağı tanır.

Her bölümün farklı bir rol vurgusu vardır.

Birinci bölümde vurgulanmak istenen konu; öğrencilerin “Bunu neden yapıyoruz?” sorusudur.

İkinci bölümde vurgulanmak istenen konu; öğrencilerin “Bana bunu anlatsana. Kaç farklı çeşidi var? İsimleri ne? Nereden geliyorlar? Ne yapıyorlar?” sorusudur.

Üçüncü bölümde vurgulanmak istenen konu; öğrencilerin “Bunu nasıl yaparım? Bu nasıl uygulanır?” sorusudur.


Dördüncü bölümde vurgulanmak istenen konu; “Böyle yapsaydım ne olurdu? Böyle yapmasaydım ne olurdu? Böyle yapsaydım ne olmazdı?” sorusudur.


Öğretmenler bilgi aktarımlarında bu dört odak konuya uygun biçimler seçtiklerinde tüm öğrenme stillerine hitap etmiş olacaklarından başarı oranı artacaktır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder