19 Temmuz 2017 Çarşamba

NLP ve İLETİŞİM

Mikro İfadeler

İletişim, iç seslerin dış seslere aktarılarak, en az iki kişi arasında ifade bulması ve sözsüz dışavurumlarla (beden dili – ses tonu) desteklenmesi sürecidir. İyi kurulan bir iletişim kişisel performansı etkin kılar.

NLP, kişilerin içinde var olan potansiyeli açığa çıkarmada bir kılavuz olduğu için iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlanmasını mümkün kılar. Richard Bandler ve John Grinder, insanların kendi kendileriyle ve başkalarıyla nasıl iletişim kurduklarını ortaya koyan bir iletişim modeli sunmuşlardır. Bu model dışarıdan gelen bilginin nasıl bir işlemden geçirildiğini açıklamaktadır.

Dış etkenlerin kişiler üzerinde yarattığı iç temsilleri, dış etkenin kendisi olamaz. Tipik olarak dış olaylar içsel algılama süreci ile bir işlemden geçirilir. Dış etkenlerin kişilerde oluşturduğu bu temsil, psikolojinin ve duygusal durumların (mutlu, üzüntülü v.b.) bir yansımasıdır. İç temsil, kişilerin iç resimlerinden, seslerden, diyaloglardan ve hislerden meydana gelir. Oluşan durum iç temsilin ve psikolojinin birleşiminin bir sonucudur.

7 - 38 - 55 Kuralı
Beden Dili - %55
Bilinçli ya da bilinçsiz olarak yapılan her türlü bakış, gülümseme, el/kol hareketleri ve benzer davranışlar beden dili olarak adlandırılır. Beden dili, iletişimin etkinliğini artıran önemli bir unsurdur.

Ses Tonu - %38
Sözlü iletişimde kullanılan ses tonu, bir simgeleştirme sürecidir ve simgesel kodların temellerini oluşturur. Konuşma içeriği bireysel, ses tonu ise toplumsal ve kültürel bir olgudur.
Dil ve ses tonu sadece toplumdaki kişilerle iletişim kurma aracı değil, aynı zamanda değerleri, inançları, anıları gelecek nesillere aktarma aracıdır.

Kullanılan Kelimeler - %7
İletişim kurarken kullanılan kelimelerin etkisi, beden dili ve ses tonuna nazaran daha az da olsa, içeriği tamamlama açısından oldukça önem taşır. Kurulan iletişimin sağlıklı olması için, beden dili ve ses tonuna uygun sözcükler kullanılması gerekir.

Bir NLP uygulayıcısı, sadece sözcüklerle sınırlı kalmadan, iletişimdeyken danışanlarının ve çevresindekilerin beden dili ve ses tonunu da dikkatle gözlemler, bu üçlüyü bir bütün olarak değerlendirir.

İç Ses – Dış Ses
İç sesler; duygular, düşünceler, zihinsel ve fiziksel kaynaklardır. Güç her insanın içinde ses, görüntü ve duygu olarak daha önceden vardır. Bazen iç görüntülerin esiri olur. Biyolojik ve psikolojik yapısı iyi olmasına rağmen kendini yanlış algılayarak zayıf bir davranış biçimi gösterir.
Dış sesler; kişilerin düşünce ve inançlarını barındıran iç seslerini, zihinsel bir süzgeçten geçirerek belli kelime, cümle ve ses tonu ile dışarıya yansıttıklarıdır.

Duyu Keskinliği
İletişimde Duyu Keskinliği, kendimizin ve diğer kişilerin bilinçdışı cevaplarını fark etmektir. Bunu yapabilmek için görsel, işitsel ve kinestetik duyularımızla yakından inceleme yaparak yeni bilgiler elde etmek için farkındalık kazanmamız gerekir.
İnsanlar duyuları vasıtası ile bilgi edinmeyi öğrendiklerinde, daha önceki zamanlarda iletişim esnasında fark edemedikleri bilgileri fark etmeye başlarlar.

Kalibrasyon
Kalibrasyon kelime anlamı ile; bir ölçme aletinin doğru sonuçlar verecek şekilde ayarlanmasıdır.
NLP’ de ise kalibrasyon, duyusal keskinliği kullanarak topladığımız verilerin bir bütün olarak yorumlanması ve en doğru bilginin tanımlanmasıdır. İletişim esnasında aşağıdaki konularda kalibrasyon konusuna eğilmek gerekir:

1.Nefes alma             : Hızlı, yavaş, yüksek, alçak
2.Dudaklar                 : Belirgin çizgiler, belirgin olmayan çizgiler
3.Gözler                     : Odaklanmış, odaklanmamış, kısık, açık
4.Kas durumu            : Gergin, gergin değil
5.Ten rengi değişimi  : Koyu, açık

Mikro İfadeler
Beden dili ile ilgili bilgilerin bir kısmı kültürden kültüre farklılıklar göstermekle birlikte uzmanların hemfikir olduğu bir konu vardır: temel duygular. Temel duygular, evrensel olan, kültürden kültüre değişmeyen ve insanların yüzüne oldukça belirgin bir şekilde yerleşen duygulardır. Toplam 7 adet temel duygu vardır:

1. Kızgın
Kaşlar Aşağı Doğru Çekilir, Üst Göz Kapakları Yukarı Çekilir, Alt Göz Kapakları Aşağı Çekilir, Dudakların Kenarları İçe Kıvrılır, Bazen Dudaklar Sıkıdır, Çenenin Kabartısı Yukarı veya Gergindir

2. Küçümseme
          Gözler Nötrdür, Dudağın Kenarı Yukarı Ve Geri Çekilir

3. İğrenme
Kaşlar Aşağı Doğru Çekilir, Burun Buruşturulur, Üst Dudak Yukarı Çekilir, Dudaklar Gevşektir
4. Korku
Kaşlar Birlikte Yukarı Kaldırılır, Üst Göz Kapakları Yukarı Çekilir, Ağız Kenarlara Doğru Gerilir

5. Mutluluk
           Gözlerin Dışı Gerilir, Göz Kenarındaki Kırışıklıklar Meydana Çıkar, Dudağın Kenarı                Şakaklara Doğru Çekilir

6. Şaşırma
Kaşlar Yukarı Kaldırılır, Göz Kapakları Yukarı Çekilir, Ağız Açık Kalır

7. Üzgün 
Kaşların İç Köşeleri Kaldırılır, Göz Kapakları Gevşektir, Dudak Köşeleri Aşağı Doğru Çekilir


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder