27 Aralık 2016 Salı

Davranış ve Eğilimlerimiz İle İlgili 11 İlginç Bilgi


eğilimler

Elbette tüm davranışlarımızı ölçüyor, tartıyor ve ardından karar vererek gerçekleştiriyoruz. Fakat bazı ortak koşullar ya da durumlar olduğunda benzer davranışlar sergileyebiliyoruz ya da davranışlarımızı algılarımıza göre ortak bir yönde şekillendirebiliyoruz. 

Hangi durumlarda benzer davranışlar sergilediğimize dair yapılan araştırmalar, aşağıdaki sonuçları ortaya koymaktadır. İşte davranış ve eğilimlerimiz ile ilgili 11 ilginç bilgi: 


behaviour
1. Yüksek testosteron seviyesine sahip kişilerin, başkalarının öfkelerinden zevk alma eğilimleri vardır. başkalarını aşağılama eğilimi
2. Benlik saygısı düşük kişilerin, başkalarını aşağılama eğilimleri vardır. Başkalarının utanç duyguları vasıtasıyla kendi benlik saygılarını onarma eğiliminde bulunurlar. 


önyargı
3. Araştırma sonuçları, IQ test sonuçlarının daha düşük olduğunu belirten kişilerin diğer kişilere oranla daha fazla önyargı dile getirdiklerini göstermiştir. 
düşünce yapısı
4. İnsanlar, başkaları hakkındaki olumsuz düşüncelerinin tamamen doğru olduğunu, bu düşüncelerin kendi özgüven düzeyleri ile ilgisi olmadığını düşünürler.bedensel duyu
5. Davranışlar, kişilerin bedensel duyumlarından etkilenir. Bir araştırma sonucunda, müzakere esnasında sert sandalyelere oturan kişilerin daha az uzlaşmacı tavırlar sergilediği görülmüştür. karar alma
6. Biri ya da birileri yanındayken, etik bir konuda karar vermesi gereken insanlar, "kendilerinden beklenen" yönde karar verirler. 

izlenme duygusu
7. İnsanlar, gözlemlendikleri ortamlarda daha doğru davranışlar sergilerler. Bir araştırmada, kafeterya duvarına bir çift insan gözü tablosu asılmasının ardından bulaşıkların daha hızlı toplandığı görülmüştür. 


ahlaki değerler
8. Davranışlar ahlaki bakış açısını etkiler. Örneğin yalan söyleyen kişilerin, yalan kavramına bakış açıları zamanla değişir. samimiyet
9. İnsanlar güvenme konusunda görünüme, samimiyetten daha fazla önem verme eğilimindedir.


kontrol edememe
10. İnsanlar, olan şeyleri kontrol edemediklerini hissettiklerinde, var olmayan gerçekler yaratma ya da komplo teorilerine inanma eğilimindedir. 
pişmanlık
11. Sonuçları tatmin edici olsa da, hızlı karar vermek insanları pişman eder. Bu durum karar verme süresiyle değil, o sürenin yeterli olduğunun hissedilmesiyle ilgilidir. 


Kaynak: 2016 Learning Mind

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder